Gizlilik Politikası

Bilmen gereken her şey

WWW.RSMAT.NET GİZLİLİK POLİTİKASI

Giriş

Bu Gizlilik Politikası, www.rsmat.net adresindeki web sitemize erişen veya kişisel bilgilerini başka bir şekilde bizimle paylaşan kullanıcılardan toplanan bilgilere ilişkin uygulamaları ana hatlarıyla belirtir.[rsmat company]

Veri toplama gerekçeleri

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi (yani, kimliğinizi makul yollarla belirlemenize olanak verebilecek her türlü bilgi; bundan böyle "Kişisel Bilgiler" olarak anılacaktır) size karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve size hizmetlerimizi sunmak, meşru çıkarlarımızı korumak ve tabi olduğumuz yasal ve finansal düzenleyici yükümlülüklere uyum için.

Siteyi kullandığınızda, Kişisel Bilgilerinizin bu Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına, ifşa edilmesine ve diğer kullanımlarına izin vermiş olursunuz.

Kullanıcılarımızı Gizlilik Politikasını dikkatli bir şekilde okumaya ve bilinçli kararlar vermek için kullanmaya teşvik ediyoruz.

Hangi bilgileri topluyoruz?

Kullanıcılardan iki tür veri ve bilgi topluyoruz. İlk bilgi türü, Siteyi kullanımınız yoluyla elde edilebilen veya toplanabilen, bir Kullanıcıya/Kullanıcılara ait tanımlanamayan ve tanımlanamayan bilgilerdir (“Kişisel Olmayan Bilgiler”).

Kişisel Olmayan Bilgilerin toplandığı bir Kullanıcının kimliğinin farkında değiliz. Toplanan Kişisel Olmayan Bilgiler, toplu kullanım bilgilerinizi ve belirli yazılım ve donanım bilgileri (ör. cihazınızın kullandığı tarayıcı ve işletim sistemi türü, dil tercihi, erişim süresi vb.) dahil olmak üzere cihazınız tarafından iletilen teknik bilgileri içerebilir. Sitemizin işlevselliğini artırmak için. Ayrıca Sitedeki etkinliğiniz hakkında da bilgi toplayabiliriz (ör. görüntülenen sayfalar, çevrimiçi gezinme, tıklamalar, eylemler vb.).

Bireysel olarak tanımlanabilir bilgiler olan Kişisel Bilgilerin ikinci türü, yani bir bireyi tanımlayan veya makul bir çabayla bir bireyi tanımlayabilen bilgilerdir. Bu tür bilgiler şunları içerir:

Cihaz Bilgileri: Kişisel Bilgileri cihazınızdan topluyoruz. Bu tür bilgiler, coğrafi konum verilerini, IP adresini, benzersiz tanımlayıcıları (ör. MAC adresi ve UUID) ve Site aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerle ilgili diğer bilgileri içerir.

Kayıt bilgileri: Sitemize kayıt olduğunuzda, bize aşağıdakiler gibi belirli bilgileri vermeniz istenecektir: tam ad; e-posta veya fiziksel adres ve diğer bilgiler.

Sizinle ilgili bilgileri nasıl alırız?

Kişisel Bilgilerinizi çeşitli kaynaklardan alıyoruz: Sitemize kayıt olmak için bize gönüllü olarak kişisel bilgilerinizi verdiğinizde; Hizmetlerimizi kullanımınızla bağlantılı olarak Sitemizi kullandığınızda veya Sitemize eriştiğinizde; Üçüncü taraf sağlayıcılardan, hizmetlerden ve genel kayıtlardan (örneğin, trafik analizi satıcıları).

Hangi bilgileri topluyoruz?

Kullanıcıların bilgilerini bu Gizlilik Politikasında açıklananlar dışında üçüncü taraflarla kiralamayız, satmayız veya paylaşmayız.

Bilgileri aşağıdakiler için kullanabiliriz:

Sizinle iletişim kurmak – size hizmetlerimizle ilgili bildirimler göndermek, size teknik bilgi sağlamak ve sahip olabileceğiniz herhangi bir müşteri hizmeti sorununa yanıt vermek; Sizinle iletişim kurmak ve sizi en son güncellemelerimiz ve hizmetlerimizden haberdar etmek için; Sitemizi kullandığınızda size reklamlar sunmak için ("Reklamlar" altında daha fazlasını görün); Web sitelerimizi ve ürünlerimizi pazarlamak için ("Pazarlama" başlığı altında daha fazlasını görün); Siteyi iyileştirmeye yönelik istatistiksel ve analitik amaçlar yürütmek.

Yukarıda listelenen farklı kullanımlara ek olarak, Kişisel Bilgileri yan kuruluşlarımıza, bağlı şirketlerimize ve alt yüklenicilerimize aktarabilir veya ifşa edebiliriz.

Bu Gizlilik Politikasında listelenen amaçlara ek olarak, Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlardan herhangi biri için dünya çapında farklı yargı bölgelerinde bulunabilecek güvenilir üçüncü taraf sağlayıcılarımızla paylaşabiliriz:

Sitemizi barındırmak ve işletmek; Sitemizin kişiselleştirilmiş bir görüntüsünü sağlamak da dahil olmak üzere size hizmetlerimizi sağlamak; Bu tür bilgileri bizim adımıza saklamak ve işlemek;

Size reklamlar sunmak ve reklam kampanyalarımızın başarısını değerlendirmemize yardımcı olmak ve herhangi bir kullanıcımızı yeniden hedeflememize yardımcı olmak;

Size Sitemiz ve hizmetlerimizle ilgili pazarlama teklifleri ve promosyon malzemeleri sağlamak; Araştırma, teknik teşhis veya analitik gerçekleştirme;

Ayrıca, bu tür bilgilerin açıklanmasının aşağıdakiler için yararlı veya makul ölçüde gerekli olduğuna inanmak için iyi niyetimiz varsa, bilgileri ifşa edebiliriz: (i) yürürlükteki herhangi bir kanuna, düzenlemeye, yasal sürece veya resmi talebe uymak; (ii) potansiyel ihlallerinin soruşturulması dahil olmak üzere politikalarımızı (Sözleşmemiz dahil) uygulamak; (iii) yasa dışı faaliyetleri veya diğer görevi kötüye kullanma, şüphelenilen dolandırıcılık veya güvenlik sorunlarını araştırmak, tespit etmek, önlemek veya bunlarla ilgili işlem yapmak; (iv) yasal iddialara karşı savunma haklarımızı oluşturmak veya kullanmak; (v) bizim, kullanıcılarımızın, kendinizin veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarına, mülküne veya güvenliğine zarar gelmesini önlemek; veya (vi) kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak amacıyla ve/veya fikri mülkiyet veya diğer yasal hakları uygulamak için gerekli gördüğümüz takdirde.

Kullanıcı hakları

Şunları talep edebilirsiniz:

Sizinle ilgili kişisel bilgilerin işlenip işlenmediğine dair onay alın ve ek bilgilerle birlikte saklanan kişisel bilgilerinize erişin.

Bize gönüllü olarak verdiğiniz kişisel bilgilerin bir kopyasını yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir biçimde alın.

Kontrolümüzde olan kişisel bilgilerinizin düzeltilmesini talep edin.

Kişisel bilgilerinizin silinmesini talep edin.

Kişisel bilgilerin tarafımızca işlenmesine itiraz edin.

Kişisel bilgilerinizin tarafımızca işlenmesini kısıtlama talebi.

Bir denetim makamına şikayette bulunun.

Ancak, lütfen bu hakların mutlak olmadığını ve kendi meşru menfaatlerimize ve yasal gerekliliklerimize tabi olabileceğini unutmayın.

Yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak veya daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıda verilen bilgileri kullanarak Veri Koruma Görevlimizle ("DPO") iletişime geçin:

00905396794053 / 009647811094053

Tutulma

Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak için ve yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Saklama süreleri, toplanan bilgilerin türü ve toplanma amacı dikkate alınarak, duruma uygulanabilir gereklilikler ve güncelliğini yitirmiş, kullanılmayan bilgilerin makul olan en kısa sürede imha edilmesi ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecektir. Yürürlükteki düzenlemelere göre, müşterinin kişisel verilerini, hesap açma belgelerini, iletişimleri ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği diğer her şeyi içeren kayıtları tutacağız.

Eksik veya yanlış bilgileri istediğimiz zaman ve kendi takdirimize bağlı olarak düzeltebilir, yenileyebilir veya kaldırabiliriz.

Kurabiye

Biz ve güvenilir ortaklarımız, Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya hizmetlerimize eriştiğinizde dahil olmak üzere ilgili hizmetlerimizde çerezleri ve diğer teknolojileri kullanırız.

"Çerez", siz bir web sitesini görüntülerken bir web sitesinin cihazınıza atadığı küçük bir bilgi parçasıdır. Çerezler çok faydalıdır ve çeşitli farklı amaçlar için kullanılabilir. Bu amaçlar, sayfalar arasında verimli bir şekilde gezinmenizi sağlamayı, belirli özelliklerin otomatik olarak etkinleştirilmesini sağlamayı, tercihlerinizi hatırlamayı ve sizinle Hizmetlerimiz arasındaki etkileşimi daha hızlı ve daha kolay hale getirmeyi içerir. Tanımlama bilgileri ayrıca, gördüğünüz reklamların size ve ilgi alanlarınıza uygun olmasını sağlamak ve Hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin istatistiksel veriler derlemek için de kullanılır.

Site aşağıdaki çerez türlerini kullanır:

a. sistemin normal kullanımına izin vermek için bir tarama oturumu sırasında yalnızca geçici olarak saklanan ve tarayıcı kapatıldığında cihazınızdan silinen 'oturum çerezleri';

b. Yalnızca Site tarafından okunan, belirli bir süre boyunca bilgisayarınıza kaydedilen ve tarayıcı kapatıldığında silinmeyen 'kalıcı çerezler'. Bu tür tanımlama bilgileri, örneğin bir sonraki oturum açma işlemi için tercihlerinizi saklamamıza izin vermek üzere tekrar ziyaretler için kim olduğunuzu bilmemiz gereken durumlarda kullanılır;

c. örneğin web erişimimizi izleyen ve analiz eden üçüncü taraf analitik şirketleri tarafından görüntülediğiniz sayfada içerik çalıştıran diğer çevrimiçi hizmetler tarafından belirlenen 'üçüncü taraf tanımlama bilgileri'.

Çerezler, sizi kişisel olarak tanımlayan herhangi bir bilgi içermez, ancak hakkınızda sakladığımız Kişisel Bilgiler, bizim tarafımızdan çerezlerde saklanan ve çerezlerden elde edilen bilgilere bağlanabilir. Cihaz tercihlerinizin talimatlarını takip ederek çerezleri kaldırabilirsiniz; ancak çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz Sitemizin bazı özellikleri düzgün çalışmayabilir ve çevrim içi deneyiminiz sınırlı olabilir.

Siteyi kullanımınız hakkında bilgi toplamak için "Google Analytics" adlı bir araç da kullanıyoruz. Google Analytics, kullanıcıların Siteye ne sıklıkta eriştikleri, bunu yaptıklarında hangi sayfaları ziyaret ettikleri vb. gibi bilgileri toplar. Google Analytics'ten aldığımız bilgileri yalnızca Sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanırız. Google Analytics, adınız veya diğer tanımlayıcı bilgiler yerine, siteleri ziyaret ettiğiniz tarihte size atanan IP adresini toplar. Google Analytics'in kullanımı yoluyla toplanan bilgileri kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerle birleştirmiyoruz. Google'ın, bu Siteye yaptığınız ziyaretler hakkında Google Analytics tarafından toplanan bilgileri kullanma ve paylaşma yeteneği, Google Analytics Kullanım Koşulları ve Google Gizlilik Politikası tarafından kısıtlanmıştır.

Üçüncü taraf bilgi toplama Politikamız yalnızca sizden topladığımız bilgilerin kullanımına ve ifşasına yöneliktir. Bilgilerinizi internetteki diğer taraflara veya sitelere ifşa ettiğiniz ölçüde, onlara ifşa ettiğiniz bilgilerin kullanımı veya ifşası için farklı kurallar geçerli olabilir. Buna göre, bilgileri ifşa etmeyi seçtiğiniz her bir üçüncü tarafın hüküm ve koşullarını ve gizlilik politikasını okumanızı öneririz.

Bu Gizlilik Politikası, sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin uygulamaları veya bu Gizlilik Politikasında belirtilen bilgileri ifşa edebileceğimiz üçüncü taraflar da dahil olmak üzere istihdam etmediğimiz veya yönetmediğimiz kişiler için geçerli değildir.

Bilgilerinizi nasıl koruyoruz?

Sitenin ve bilgilerinizin güvenliğini uygulamaya ve sürdürmeye büyük özen gösteriyoruz. [ güvenlik uygulamalarınızı açıklayın, örneğin: topladığımız ve sakladığımız bilgilerin güvenliğini sağlamak ve bu tür bilgilerin yetkisiz kullanımını önlemek için endüstri standardı prosedürler ve politikalar kullanıyoruz ve herhangi bir üçüncü tarafın benzer güvenlik gereksinimlerine uymasını zorunlu kılıyoruz , bu Gizlilik Politikasına uygun olarak] . Bilgileri korumak için makul adımlar atmamıza rağmen, Sitemize yetkisiz erişim sağlayan veya kötüye kullanan kişilerin eylemlerinden sorumlu olamayız ve bu tür bir erişimi önleyeceğimiz konusunda açık, zımni veya başka bir garanti vermeyiz.

AEA dışına veri aktarımı

Lütfen bazı veri alıcılarının AEA dışında bulunabileceğini unutmayın. Bu gibi durumlarda, verilerinizi yalnızca Avrupa Komisyonu tarafından yeterli düzeyde veri koruması sağladığı onaylanan veya yeterli düzeyde veri koruması sağlayan yasal anlaşmalar yapan ülkelere aktaracağız.

Reklamlar

Siteye eriştiğinizde reklam sunmak için üçüncü taraf bir reklam teknolojisi kullanabiliriz. Bu teknoloji, Hizmetleri kullanımınızla ilgili olarak size reklam sunmak için bilgilerinizi kullanır (örneğin, web tarayıcınıza üçüncü taraf tanımlama bilgileri yerleştirerek).

Network Advertising Initiative ("NAI") ve Digital Advertising Alliance ("DAA") üyeleri tarafından işletilenler dahil olmak üzere birçok üçüncü taraf reklam ağını devre dışı bırakabilirsiniz. NAI ve DAA üyeleri tarafından yürütülen bu uygulama hakkında daha fazla bilgi ve NAI ve DAA üyeleri tarafından işletilen üçüncü taraf reklam ağlarının nasıl devre dışı bırakılacağı da dahil olmak üzere, bu bilgilerin bu şirketler tarafından kullanılmasına ilişkin tercihleriniz için lütfen ilgili web sitelerini ziyaret edin: http ://optout.networkadvertising.org/#!/ ve http://optout.aboutads.info/#!/.

Pazarlama

Adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb. gibi Kişisel Bilgilerinizi, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz hizmetlerimizle ilgili promosyon malzemeleri sağlamak amacıyla kendimiz veya üçüncü taraf alt yüklenicilerimiz aracılığıyla kullanabiliriz.

Gizlilik hakkınıza saygı duyarak, bizden daha fazla pazarlama teklifi almayı reddetmeniz için size bu tür pazarlama materyalleri sağlıyoruz. Abonelikten çıkarsanız, e-posta adresinizi veya telefon numaranızı pazarlama dağıtım listelerimizden kaldıracağız.

Bizden pazarlama e-postaları almaktan vazgeçmiş olsanız bile, size onları almaktan vazgeçme fırsatı sunmadan size başka türde önemli e-posta iletişimleri gönderebileceğimizi lütfen unutmayın. Bunlar, müşteri hizmetleri duyurularını veya idari bildirimleri içerebilir.

kurumsal işlem

Kurumsal bir işlem (örneğin işimizin önemli bir bölümünün satışı, birleşme, konsolidasyon veya varlık satışı) durumunda bilgi paylaşabiliriz. Yukarıdaki durumlarda, devralan veya devralan şirket, bu Gizlilik Politikasında açıklanan hak ve yükümlülükleri üstlenecektir.

reşit olmayanlar

Özellikle çevrimiçi bir ortamda çocukların mahremiyetini korumanın önemini anlıyoruz. Site çocuklar için tasarlanmamıştır veya çocuklara yönelik değildir. Hiçbir koşulda, bir ebeveynin veya yasal vasinin önceden izni veya izni olmadan hizmetlerimizin reşit olmayan kişiler tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Reşit olmayanlardan bilerek Kişisel Bilgi toplamıyoruz. Bir ebeveyn veya veli, çocuğunun bize Kişisel Bilgileri izinleri olmadan sağladığını fark ederse, [email protected] adresinden bizimle iletişime geçmelidir.

Bu Gizlilik Politikasındaki güncellemeler veya değişiklikler

Gizlilik Politikasını periyodik olarak değiştirme veya revize etme hakkını saklı tutarız; önemli değişiklikler, revize edilmiş Gizlilik politikasının görüntülenmesinden hemen sonra geçerli olacaktır. Son revizyon "Son değiştirilme" bölümünde yansıtılacaktır. Bu tür değişikliklerin web sitemizde bildirilmesinin ardından Platformu kullanmaya devam etmeniz, Gizlilik Politikasında yapılan bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi ve onayladığınızı ve bu tür değişikliklerin şartlarına tabi olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

bizimle nasıl iletişime geçilir

Site veya hakkınızda topladığımız bilgiler ve bunları nasıl kullandığımız hakkında genel sorularınız varsa, [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

RSMAT Advertising Agency

Türkiye - İstanbul - Avcılar

00905396794053 / 009647811094053

Son Değiştirme 24/12/2022

İade politikamızı öğrenmek ister misiniz?

Tüm haklarınızı koruyoruz

Return Policy rsmat
Sepetim
Kapalı İstek Listesi
Kapalı Son Görüntülenen
Kategori
small_c_popup.png

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat